TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I SPECJALISTYCZNE

tel. +48 534 534 102

Witamy na naszej stronie!
Kompleksowa obsługa w zakresie tłumaczeń.
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


534 534 102
krosno@ling4u.pl

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne to główna część naszej działalności. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, zwykłe oraz specjalistyczne


Tłumaczymy teksty:
- techniczne

instrukcje obsługi, projekty, katalogi produktów, normy, dokumentacje samochodowe
- informatyczne
oprogramowania, instrukcje użytkowania, oferty
- reklamowe
adaptacja tekstów reklamowych, tłumaczenia materiałów marketingowych
- handlowe
bieżącą korespondencję, oferty handlowe, specyfikacje produktów i usług
- prawne
umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy
- ekonomiczne
bilanse, audyty, raporty, biznesplany, kosztorysy
- medyczne
karty informacyjne, przebieg leczenia, zaświadczenia


Tłumaczenia ustne:
Przez ostatnie lata mieliśmy okazję wykonać wiele tłumaczeń ustnych. Wykonujemy tłumaczenia zarówno dla firm jak i instytucji publicznych.


Wśród oferowanych przez nas usług znajdują się:
- tłumaczenia ustne przysięgłe (wykonywane przy podpisywaniu umów, aktów notarialnych, w czasie zgromadzeń wspólników, również formalności w wielu urzędach i sądach bardzo często wymagają obecności tłumacza przysięgłego, który przekłada wypowiedź i poświadcza protokół swoim podpisem.)
- tłumaczenia konsekutywne (szkolenia, spotkania, rozmowy handlowe itp.) tłumaczenie, w którym tłumacz przekłada wypowiedź mówcy po kilku lub kilkunastu zdaniach
- możliwość zamówienia tłumacza na wyjazdy zagraniczne, np. na targi, konferencje, spotkania handlowe, szkolenia personelu itp.


Zapewniamy całkowitą poufność. 
Wszystkie materiały są w naszej firmie rutynowo traktowane jako poufne. W przypadku dokumentów tajnych lub mających znaczenie dla klienta podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych materiałów.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny +48 534 534 102 lub mailowy krosno@ling4u.pl.