TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I SPECJALISTYCZNE


Witamy na naszej stronie!
Kompleksowa obsługa w zakresie tłumaczeń.
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


534 534 102
krosno@ling4u.pl

Zasiłek rodzinny z Niemiec dla Polaków

Żyjący w Niemczech obcokrajowcy także mają prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld – pod warunkiem, że posiadają odpowiednie zezwolenie na osiedlenie lub inną kartę pobytu, które uprawniają do pobierania zasiłku. Obywatele państw Unii Europejskiej mogą pobierać Kindergeld także bez tych dokumentów, jako że na podstawie prawa obywateli Unii Europejskiej do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania są oni równi obywatelom niemieckim.
Osoby posiadające w Niemczech:

  1. miejsce zamieszkania
  2. miejsce zwykłego pobytu
otrzymują Kindergeld na dzieci rodzone. Również mieszkający w Niemczech obcokrajowcy mogą pobierać zasiłek rodzinny, jeśli posiadają aktualne zezwolenie na pobyt lub odpowiedną kartę pobytu.

Od kiedy przysługuje prawo do Kindergeld?

Prawo do Kindergeld przysługuje od miesiąca, w którym wnioskodawca i jego dzieci udowodnią swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech. Wnioskodawca nie potrzebuje zezwolenia na osiedlenie ani na pobyt. Jeśli dzieci zamieszkują inny kraj należący do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego prawo do Kindergeld powstaje bezpośrednio na podstawie prawa niemieckiego (pod warunkiem, że wnioskodawca ma tutaj swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu lub jest w stanie udowodnić swoją działalność zarobkową w Niemczech).

Przedawnienie zasiłku rodzinnego w Niemczech

Ponieważ zgodnie z § 45 księgi I niemieckiego kodeksu socjalnego [SGB I] prawo do świadczeń socjalnych ulega przedawnieniu po 4 latach – co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu Kindergeld nie może być dochodzone dopiero po upływie czterech lat – o Kindergeld można wnioskować do czterech lat wstecz. Aby wstrzymać proces przedawnienia, wystarczy złożyć wniosek przed upływem tego terminu. Kindergeld zostanie w tym przypadku wypłacony nawet po upływie czterech lat.
Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w 2012 roku termin przedawnienia zasiłku rodzinnego to 31.12.2016. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku, mogą złożyć wniosek o Kindergeld jeszcze do 31.12.2017.
Decyzja o przyznaniu Kindergeld z reguły zawiera także okres jego trwania, datę po której prawo do zasiłku wygasa – czyli przynajmniej do czasu, aż dziecko skończy 18 lat. Niezależnie od tego w okresie pobierania świadczenia w regularnych odstępach czasu kontrolowane jest spełnienie warunków pobierania zasiłku. Familienkasse [Niemiecka Kasa Rodzinna] sprawdza, czy dzieci nadal mieszkają w gospodarstwie domowym, przebywają w kraju i czy kontynuują naukę szkolną, zawodową lub studia. W związku z tym uprawnieni do zasiłku są zobowiązani do współpracy w zakresie danych osobowych.

Dokumenty do załączenia

Dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o Kindergeld niezbędne jest udowodnienie faktu posiadania dziecka oraz stosunku prawnego między dzieckiem a osobą składającą wniosek. Jeśli przyczyną wnioskowania o zasiłek są narodziny dziecka, do wniosku należy dołączyć akt urodzenia. Jeśli w późniejszym czasie niezbędne jest potwierdzenie posiadania dziecka, należy dołączyć pisemne oświadczenie o przynależności dziecka do gospodarstwa domowego osoby uprawnionej do zasiłku.

Pełnoletnie dzieci

Do pobierania Kindergeld na dzieci pełnoletnie niezbędne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów dodatkowych, poświadczających, że dziecko uczy się lub studiuje. Do takich zaliczają się w szczególności:
§  zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki
§  zaświadczenie o pobieraniu kształcenia zawodowego
§  lub zaświadczenie o immatrykulacji dla dzieci na studiach.
Jeśli dziecko nie pobiera żadnej nauki, ani nie pracuje, do wniosku o Kindergeld należy załączyć informację dla dzieci bezrobotnych

Numer identyfikacji podatkowej – od 2016 obowiązkowy

Od 01.01.2016 we wniosku o zasiłek Kindergeld obowiązkowo należy podać numer identyfikacji podatkowej (niem. Steuer-ID) zarówno rodziców, jak i dzieci.

WAŻNE dla osób, które pobierają zasiłek Kindergeld

Wszyscy podatnicy, którzy złożyli wnioski o Kindergeld przed rokiem 2016, czyli bez podania numeru identyfikacji podatkowej i dalej pracują w Niemczech, wciąż mają wypłacane zasiłki. Familienkasse umożliwiła im dosłanie tego numeru do końca roku 2016. Niemiecka Kasa Rodzinna informuje o tym listownie wszystkich pobierających zasiłek. Jeśli numer identyfikacji podatkowej nie zostanie dosłany do 31 grudnia 2016, zasiłek Kindergeld będzie wstrzymany. Co więcej, cała kwota wypłaconego zasiłku w 2016 będzie musiała zostać zwrócona!
Biuro Tłumaczeń ling4u zajmuje się nie tylko wykonywaniem tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych ale pozyskuje także niemieckie i holenderskie zasiłki rodzinne. Dodatkowo rozliczymy Państwa z podatku pobranego w Niemczech i Holandii.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w skompletowaniu całej dokumentacji w sprawie zasiłku Kindergeld (Niemcy) i zasiłku Kinderbijslag (Holandia), wykonają potrzebne tłumaczenia i w razie potrzeby podejmą kontakt telefoniczny z Niemiecką Kasą Rodzinną (Familienkasse).

 
źródło: strona internetowa Niemieckiej Kasy Rodzinnej