TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I SPECJALISTYCZNE


Witamy na naszej stronie!
Kompleksowa obsługa w zakresie tłumaczeń.
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


534 534 102
krosno@ling4u.pl

CZYM SĄ WŁAŚCIWIE TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE TZW. UWIERZYTELNIONE?

Tłumaczenia przysięgłe, czyli tzw. tłumaczenia uwierzytelnione czy też poświadczone wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych, czyli takich którzy uzyskali tytuł tłumacza przysięgłego przez Ministra Sprawiedliwości (czy dany tłumacz ma tytuł tłumacza przysięgłego można z łatwością sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Tłumaczenia uwierzytelnione - co to jest?

Najczęstszymi tłumaczeniami przysięgłymi są dokumenty, które posiadają np. pieczęć instytucji, organów bądź firm, są to dokumenty typu: akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, różnego rodzaju odpisy, dokumenty poświadczone notarialnie, dokumenty samochodowe potrzebne np. do rejestracji pojazdu w Polsce, dyplomy ukończenia szkół, uczelni, oraz wiele innych dokumentów.
Tłumacz do poświadczenia tłumaczonego dokumentu używa pieczęci, która zawiera jego imię i nazwisko, oraz wskazuje język, na który posiada uprawnienia, a także pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na każdym dokumencie uwierzytelnionym, który wydaje tłumacz oprócz jego pieczęci zostaje również wymieniony nr pozycji, pod którą tłumaczenie zostało odnotowane w repetytorium.
Ostatnią adnotacją jaką umieszcza tłumacz jest informacja o tym czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, odpisu, skanu czy może kopii dokumentu.

Tłumaczenia przysięgłe tłumacze wykonują m.in. dla osób fizycznych, firm, urzędów, a także Organów Państwowych takich jak: Policja, Sąd, Prokuratura itp.