TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I SPECJALISTYCZNE


Witamy na naszej stronie!
Kompleksowa obsługa w zakresie tłumaczeń.
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


534 534 102
krosno@ling4u.pl

CZYM JEST W PRAKTYCE STRONA TŁUMACZENIOWA?

Ile znakówma strona tłumaczeniowa?

Do wyceny tekstu, który Klient składa do tłumaczenia służy tekst docelowy, czyli tekst już po przetłumaczeniu, a nie źródłowy, czyli ten tekst, który jest przeznaczony do tłumaczenia. Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków ze spacjami i jest dokładnie opisana w Ustawie o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego. Dla przypomnienia znak to każda litera, cyfra, znak przestankowy (przecinki, kropki średniki, wykrzykniki, znaki zapytania), spacja. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków wraz ze spacjami. Jeżeli ilość znaków w przetłumaczonym dokumencie przekroczy liczbę 1125 znaków to tłumaczenie liczone jest już za dodatkową stronę, oczywiście jesteśmy w tej kwestii wyrozumiali i gdy tekst przekroczy tylko kilka znaków nie pobieramy opłaty za kolejną stronę od Klientów.   
W pewnych przypadkach Klienci decydują się na tłumaczenie zwykłe dokumentu, w tym przypadku na stronę tłumaczeniową przypada 1800 znaków ze spacjami i tak jak w przypadku tłumaczenia przysięgłego, jeżeli w danym przetłumaczonym dokumencie ilość znaków przekroczy liczbę 1800 znaków, wówczas liczona jest dodatkowa strona dokumentu. 
Tłumaczenie przysięgłe zapewnia Klientowi pewność zachowania oryginalności tłumaczonego dokumentu, gdyż tłumacz przysięgły jest osobą biegłą powołaną przez organ państwowy i bierze całkowitą odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie.
Biura tłumaczeń, które wykazują się dużym profesjonalizmem wykonują tłumaczenia uwierzytelnione w każdym możliwym języku świata.

ZAPAMIĘTAJ!
Mówiąc o stronie przeliczeniowej należy pamiętać, że jest tu mowa nie o danej kartce papieru, lecz o liczbie znaków znajdującej się na niej. Niezależnie od liczby kartek tekstu do przetłumaczenia (co często zależy w dużej mierze np. od sformatowania danego tekstu), musimy patrzeć na liczbę znaków ze spacjami. Nierzadko cena tłumaczenia tekstu, który jest napisany czcionką w rozmiarze 30 kosztuje tyle samo co tłumaczenie tekstu w rozmiarze 8, chociaż zajmują skrajnie różne ilości stron wydruku.